GDPR

Så här gör vi det

Leadinfo kan användas lagligt enligt den allmänna dataskyddsförordningen (AVG eller GDPR), som gäller som europeisk sekretesslag från och med den 25 maj 2018. Leadinfo använder besökarens IP-adress för att få företagsdata från offentliga källor såsom handelskammaren. IP-adressen är personuppgifter enligt GDPR, och dess användning kräver en grund enligt denna lag.

Grunden som används är ”eget legitima intresse” (artikel 6 f GDPR). Du kan arbeta med personuppgifter utan tillstånd, förutsatt att detta tjänar ett tydligt intresse och du tar hänsyn till integriteten. Marknadsföring och analys räknas som ett tydligt legitimt intresse och Leadinfo använder endast personuppgifter i mycket begränsad omfattning. IP-adresser sparas inte och endast allmän företagsinformation om företagen tillhandahålls till användarna. Detta tar tillräckligt hänsyn till integriteten. Som användare av Leadinfo måste du rapportera detta i din integritetspolicy. Du måste också registrera att du arbetar med Leadinfo i registret för databehandling.

Ladda ner vår AVG-analys