Resources die je helpen winnen

Ontdek oplossingen en krijg advies van experts in leadgeneratie. Leer hoe je Leadinfo instelt, lees onze handige documenten en krijg de antwoorden die je zoekt.

Bezoek help center

Alles wat je moet weten over GDPR.

Benieuwd naar de impact van GDRP op de IP-tracking van Leadinfo? Arnoud Engelfriet van ICTrecht zette de antwoorden voor ons op een rij.

Is het gebruik van Leadinfo legaal onder de AVG/GDPR?

Ja, Leadinfo is legaal te gebruiken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die per 25 mei 2018 als Europese privacywet geldt.

Leadinfo gebruikt het IP-adres van de bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres is onder de AVG een persoonsgegeven, en gebruik daarvan vereist een grondslag onder deze wet. De gebruikte grondslag is het “eigen gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Hierbij mag u zonder toestemming met persoonsgegevens werken mits dit een duidelijk belang dient en u rekening houdt met de privacy.

Marketing en analytics gelden als een duidelijk legitiem belang, en Leadinfo gebruikt slechts zeer beperkt persoonsgegevens. IP-adressen worden niet bewaard en uitsluitend de algemene zakelijke informatie van ondernemingen wordt verstrekt aan gebruikers. Daarmee is adequaat rekening gehouden met de privacy.

Als gebruiker van Leadinfo dient u dit in uw privacyverklaring te melden. Ook dient u in het register van gegevensverwerkingen op te nemen dat u met Leadinfo werkt.

Hebben klanten toegang tot IP-adressen?

Nee, klanten van Leadinfo krijgen geen toegang tot IP-adressen in de klantrapportages van Leadinfo. Uiteraard is het mogelijk dat zij met eigen software wel zien vanaf welke IP-adressen hun site wordt bezocht, maar deze informatie is dan niet gekoppeld met Leadinfo.

Wat moet ik op mijn site vermelden als ik Leadinfo gebruik?

De AVG eist dat u bezoekers duidelijk informeert over wat er gebeurt met persoonlijke informatie. Dit doet u in een privacyverklaring of privacy statement. Uitleg in algemene voorwaarden of een disclaimer is niet rechtsgeldig.

U kunt zelf kiezen hoe u dit wilt formuleren. Een mogelijke tekst die daarbij als bron kan dienen, is: Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Worden er cookies gezet bij Leadinfo?

Leadinfo werkt zelf niet met cookies. De herkenning van bedrijfsgegevens gebeurt puur op basis van het IP-adres.

Als aanvulling biedt Leadinfo inzage in analytics informatie. Hiertoe worden twee first party cookies gezet, waarmee alleen u inzage krijgt in websitegebruik van uw bezoekers. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en er wordt niets gedeeld met andere partijen. Voor deze cookies is dan ook onder de privacywet en cookiewet geen toestemming nodig.

Moet ik het gebruik van Leadinfo in mijn cookiemelding opnemen?

Voor de bij Leadinfo gebruikte cookies is geen toestemming nodig. Volgens de cookiewet is het namelijk toegestaan om zonder toestemming cookies te plaatsen als dat alleen voor eigen analytische doeleinden gebruikt wordt en de privacy zo veel mogelijk gerespecteerd wordt. De cookies van Leadinfo voldoen hieraan.

Moet ik bezoekers toestemming vragen voordat ik Leadinfo mag gebruiken?

Nee, u hoeft geen toestemming te vragen om Leadinfo te gebruiken. Toestemming is onder de AVG niet altijd vereist. Een andere grondslag uit de AVG is het “eigen gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Hierbij mag u zonder toestemming met persoonsgegevens werken mits dit een duidelijk belang dient en u rekening houdt met de privacy. Marketing en analytics gelden als een duidelijk legitiem belang, en Leadinfo gebruikt slechts zeer beperkt persoonsgegevens. Daarmee is adequaat rekening gehouden met de privacy.

Wat is het risico als ik Leadinfo gewoon installeer zonder dit te melden?

Het is in strijd met de AVG om persoonsgegevens te verwerken zonder dat dit duidelijk is gemeld. Als u dus niets meldt, overtreedt u de AVG. De boetes hierop kunnen op papier oplopen tot 40 miljoen euro per overtreding. Leadinfo adviseert dus dringend altijd duidelijk te melden dat u deze dienst gebruikt.

Hoe lang worden IP-adressen bewaard?

Direct nadat de Leadinfo systemen het IP-adres ontvangen, worden bijbehorende bedrijfsgegevens opgevraagd en opgenomen in de klantrapportage. De IP-adressen worden niet gemeld in de klantrapportage.

Kan ik voorkomen dat iemand mij via Leadinfo opspoort?

Als u als ondernemer niet wilt dat een Leadinfo-gebruiker u ziet, dan kunt via deze link uw bedrijfsnaam blokkeren. Onze gebruikers zien dan niet langer dat u hun site bezoekt.

Mag ik direct contact opnemen met bezoekers?

U mag op basis van de informatie van Leadinfo direct contact opnemen met het bedrijf. De AVG is immers niet van toepassing op bedrijfsgegevens zoals een algemeen telefoonnummer. Let op dat het sturen van ongevraagde commerciële e-mail of SMS berichten onder de spamwetgeving valt, ook als u dat doet naar een algemeen nummer of een info@ e-mailadres.

Als u een persoon wilt benaderen bij het bedrijf, dan moet u een duidelijke grondslag hebben, zoals opt-in of een warme klantrelatie, om bedrijven te benaderen. Enkel dat iemand uw site bezoekt, is geen grondslag om deze persoon te mailen of bellen. U zult dus een aanvullende reden moeten hebben om contact op te mogen nemen.

Kan ik het info@ adres van een bezoeker gebruiken voor contact?

Juridisch gezien is het twijfelachtig of een info-adres van een bedrijf telt als een persoonsgegeven. Dat zou betekenen dat het vereiste van een grondslag voor het gebruik van dit adres niet geldt bij info-adressen. Hierover is geen jurisprudentie.

Mag ik de gegevens uit Leadinfo delen met derden?

Leadinfo heeft er geen bezwaar tegen als u gegevens deelt met derden. Het zijn immers uw bezoekersgegevens. Echter, u moet bij die derden wel duidelijk maken wat de bron is en wat zij wel en niet met deze gegevens mogen doen.