Privacy- en cookieverklaring

Via het platform van Leadinfo B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. Leadinfo acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw privacyrechten respecteren, waaronder uw recht op inzage , correctie of verwijdering.

Leadinfo is deels de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking, en deels verwerker voor haar klanten. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2022.

1.    Leadinfo als verwerker

Leadinfo biedt haar platform aan haar klanten aan in de rol van verwerker.  Dit betekent dat wij alleen informatie verzamelen als onze klant ons de opdracht heeft gegeven om informatie te verkrijgen rondom hun websitebezoekers. Onze klant is in dit geval de verwerkingsverantwoordelijke voor de verkregen persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheden van onze klanten

Onze klanten zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verkregen via ons platform en dienen als zodanig betrokkenen te informeren over de bron van hun persoonsgegevens. Daarnaast dienen zij over een wettelijke grondslag te beschikken. We raden onze klanten aan om, naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), rekening te houden met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het spamverbod uit de Telecommunicatiewet/ePrivacy Richtlijn.

Cookies en browser-/device fingerprinting

Om te kunnen zien waar websitebezoekers in geïnteresseerd zijn, kunnen onze klanten ervoor kiezen om opnames te maken via cookies of via browser-/device fingerprinting. Onze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming hiervoor.

2.    Leadinfo als verwerkingsverantwoordelijke voor zoektechnieken en eigen database

Voor het samenstellen van bedrijfsprofielen van websitebezoekers van onze klanten zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen zelf hoe wij deze profielen zo volledig mogelijk maken en hebben hier een eigen database voor opgebouwd op basis van IP-adressen. De bronnen bestaan veelal uit publiekelijk toegankelijke databases met onder andere zakelijke bedrijfsgegevens en IP-adressen. Wij focussen op bedrijfsprofielen. Namen, contactgegevens en functietitels van medewerkers en bestuurders kunnen hier onderdeel van zijn. Wanneer we het vermoeden hebben dat een IP-adres aan een consument of andere niet-zakelijke bezoeker toebehoort, verwijderen wij dit weer en bouwen wij verder geen profiel op. Ook proberen wij geen gegevens van ZZP’ers aan eindgebruikers te tonen.

Wij creëren deze profielen op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk ons commercieel belang van het tonen van zo compleet mogelijke bedrijfsprofielen aan onze klanten. Wij indexeren alleen publiekelijk toegankelijke informatie die is gepubliceerd voor zakelijke doeleinden. Wij verzamelen alleen gegevens die van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Wij verzamelen geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Uiteraard verwerken wij deze persoonsgegevens met passende waarborgen om privacyrisico’s zo veel mogelijk te verminderen of uit te sluiten. Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst over de specifieke maatregelen die wij hebben genomen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. Klik hiervoor op de ‘opt-out’-button in de footer van onze website, of neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we uw gegevens verwijderen en niet opnieuw verzamelen.

3.    Leadinfo als verwerkingsverantwoordelijke voor andere doeleinden

Ook wanneer u ons platform gebruikt als klant, of onze website bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens. Onze doeleinden hebben we hieronder beschreven. Wanneer u vragen heeft of meer wilt weten welke persoonsgegevens Leadinfo van u verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Proefperiode

Wilt u onze diensten eerst uitproberen? Dan kunt u een gratis account aanmaken en gebruikmaken van de proefperiode van 14 dagen. Hiervoor gebruiken we uw naam en e-mailadres (uitvoering van de overeenkomst). Na afloop van de proefperiode kunt u ervoor kiezen om een licentie af te nemen, of om uw account weer te verwijderen. Neemt u geen keuze, dan verwijderen we uw account één jaar na de proefperiode. Wanneer u een licentie besluit af te nemen, zullen we uw informatie bewaren, totdat u de dienstverlening weer opzegt.

Een licentie afnemen

Zijn onze diensten u tijdens de proefperiode goed bevallen of wenst u simpelweg gebruik te maken van de diensten van Leadinfo, dan kunt u een betaalde licentie afnemen. Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, hebben we uw naam en contactgegevens, en uw betalings- en factuurgegevens nodig. We bewaren deze informatie totdat u de dienstverlening weer stopzet en 3 jaar daarna. Sommige gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Uw account

Als klant bij Leadinfo heeft u toegang tot ons platform. Om toegang te krijgen tot dit platform, dient u eerst een account aan te maken (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij uw naam, e-mailadres, wachtwoord en loggegevens. Binnen uw account kunt u ook andere personen toegang geven, bijvoorbeeld collega’s of uw marketingpartner. Hiervoor hebben we diens naam en e-mailadres nodig. We bewaren deze informatie totdat u de dienstverlening weer stopzet en 1 maand daarna.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier, telefonisch, social media of anders, gebruiken we uw gegevens om uw vraag, opmerking of klacht af te kunnen handelen (uitvoering van de overeenkomst). We bewaren deze gegevens zo lang als nodig voor dit contact.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Wij versturen deze enkel nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. De nieuwsbrief bevat tips en aanbiedingen over onze diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens hiervoor totdat u zich weer afmeldt: elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen we geboortedatum en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid en eventuele referenties verwerken.

Wanneer u niet wordt aangenomen, bewaren wij uw sollicitatiegegevens tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren we uw sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding in uw personeelsdossier.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk voor ons om ons image te behouden bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. We zullen uw naam op Google en verschillende social media-platforms zoeken, maar uiteraard alleen voor zover de profielen openbaar zijn. We zullen geen toegang vragen tot afgeschermde profielen, of om een connectieverzoek te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail bij uw sollicitatie laten weten.

Cookies

Onze website en ons platform maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijke maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • IP-adres
 • MAC-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies 

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media-account bij deze diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten of kunt u ervoor kiezen om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media-webpagina’s. als u op een social media button klikt, kan door de desbetreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing:

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

 • Om ons te helpen u en de accounts te identificeren
 • Om klantenservice te bieden
 • Om ons in staat te stellen onze diensten en website te herzien, te ontwikkelen en te verbeteren
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons en om u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt.
 • Om marketing- en statistische analyses uit te voeren
 • Om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd
 • Om u gerichte, of op interesse gebaseerde, aanbiedingen te tonen op basis van de reeds gekochte diensten
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt weergegeven

Google Ads conversie bijhouden

Wij gebruiken Google Ads conversion tracking, een analysedienst van Google die gegevens van het advertentienetwerk Google Ads koppelt aan acties die op onze website worden uitgevoerd. De gegevens die via Google Enhanced Conversions worden verzameld, kunnen bestaan uit e-mail adressen, telefoonnummers en voor- en achternamen. De gegevens worden gebruikt om de prestaties van onze website te verbeteren, conversiepercentages bij te houden en de gebruikerservaring te personaliseren. Om uw gegevens tijdens de verwerking vertrouwelijk en veilig te houden, worden de gegevens gehasht en gebruikt om uw Google-account te matchen en zo de online conversies te rapporteren die door Google-advertentie-interacties worden aangestuurd.

Andere marketingactiviteiten

Als onderdeel van onze marketinginspanningen en in het legitieme belang van Leadinfo, kunnen we marketinge-mails of teksten ter promotie van soortgelijke producten of diensten naar onze klanten sturen, in overeenstemming met de soft opt-in vrijstelling. Deze vrijstelling staat ons toe om contact op te nemen met onze bestaande klanten met aanbiedingen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die zij eerder van ons hebben gekocht.

4.    Overige informatie over Leadinfo als verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer delen we uw persoonsgegevens met derden?

Leadinfo deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, of als wij de derde als leverancier inschakelen. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers/-partners
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde tussenpersonen en consultants
 • Cookieleveranciers

Leadinfo kan uw persoonsgegevens delen met partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd, om onze diensten te kunnen leveren. We doen dit alleen als er passende waarborgen aanwezig zijn om persoonsgegevens te beschermen.

Gegevens delen tussen bedrijven van team.blue

De team.blue Group, bestaande uit verschillende merken en dochterondernemingen, kan de coördinatie en toewijzing van middelen verbeteren door gegevens intern te delen. Hierdoor kan efficiënter worden samengewerkt aan product-, campagne- en klantenserviceverbeteringen. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen bedrijven van de team.blue Group voor marketingstatistieken, interne administratie en rapportagedoeleinden, maar alleen in een hoeveelheid die nodig is voor het beoogde gebruik en met de juiste beschermende maatregelen om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u zich te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@leadinfo.com.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Leadinfo B.V.
Rivium Quadrant 141
2909 LC Capelle aan den IJssel

privacy@leadinfo.com
085-2500450
KvK-nummer: 78116643

Al een account?

Inloggen

Bereken je tarief

Je tarief is gebaseerd op de unieke bedrijven die we maandelijks identificeren – ruwweg 30% van uw websitebezoekers.

Bereken dit aantal met je Google Analytics-gegevens om je staffel te vinden.

Maak je geen zorgen; na de proefperiode sturen we je een voorstel op maat.

Geïdentificeerde bedrijven

Maandelijks tarief

0- 50

€ 49

51 – 100

€ 79

101 – 250

€ 129

351 – 500

€ 149

501 – 750

€ 199

751 – 1000

€ 269

1001 – 1500

€ 399

1501 – 2000

€ 449

1501 – 2000

€ 499

Geïdentificeerde bedrijven

Maandelijks tarief

0- 50

€ 59

51 – 100

€ 99

101 – 250

€ 149

351 – 500

€ 179

501 – 750

€ 259

751 – 1000

€ 339

1001 – 1500

€ 449

1501 – 2000

€ 549

1501 – 2000

€ 599