Vilkår og betingelser

Leadinfo er en tjeneste, som udbydes over internettet som en Sofware-as-a-Service. Det betyder, at vores software er webbaseret og hermed licenceres på abonnementbasis. Brugen af Leadinfo er inderlagt følgende vilkår og betingelser, som du automatisk accepterer, hvis du bliver en del af Leadinfo. Eventuelle afvigelser fra følgende vilkår og betingelser vil kun være bindende, hvis Leadinfo har medgivet en skriftligt bekræftelse og accept.

Artikel 1. Brug af tjenesten
1.1. Leadinfo gør det muligt at identificere besøgende på B2B-hjemmesider.
1.2. For at anvende Leadinfo skal du først registrere dig. Efter afsluttet registrering vil Leadinfo kontrollere, om din ansøgning skal godkendes eller ej. Du får herefter besked om beslutningen og afgørelsen.
1.3. Du skal beskytte din konto hos Leadinfo fra uønskede besøgende ved at kreere et sikkert brugernavn og password. Særligt sidstnævnte skal være særlig fortroligt. Leadinfo antager, at handlinger foretaget med det korrekte login er lovlige og bevidste. Det betyder, at du står til ansvar for disse handlinger med mindre, at du har givet os en melding om eventuel misbrug af din konto.
1.4. Leadinfo behandler dine personlige data. Du giver dit samtykke til alle former for behandling inden for rammerne af tjenesten. Se Leadinfo-fortrolighedserklæringen for at få flere oplysninger.

Artikel 2. Brugsbetingelser
2.1. Det er ikke tilladt at bruge Leadinfo til noget formål, der overtræder hollandsk lovgivning eller andre gældende love eller regler på området. Dette inkluderer forhold som at bruge tjenesten til lagring eller transmission af data, der er bagvaskende, injurierende eller racistiske.
2.2. HvisLeadinfo opdager, at du overtræder et af ovenstående eller modtager en klage, der hævder det samme, kan Leadinfo gribe ind for at afslutte overtrædelsen.
2.3. Hvis Leadinfo er af den opfattelse, at den fortsatte funktion af computersystemer eller netværk af Leadinfo eller tredjeparter faktisk eller er i fare for at blive beskadiget eller truet, f.eks. Gennem overdreven transmission af e-mail eller andre data, lækage af personlige data eller virusaktivitet,  kan Leadinfo tage alle nødvendige skridt, som det skønner rimeligt for at afslutte eller afværge denne skade eller fare.
2.4. Leadinfo er til enhver tid berettiget til at indgive en strafferetlig klage for lovovertrædelser begået gennem eller ved hjælp af tjenesten.
2.5. Leadinfo kan komme til at inddrive fra dig alle skader, det lider som følge af din overtrædelse af disse brugsbetingelser. Du accepterer og godtgøre Leadinfo mod alle tredjepartskrav, der udspringer af din overtrædelse af disse betingelser for anvendelse.

Artikel 3. Tilgængelighed og vedligeholdelse
3.1. Leadinfo gør alt for at sikre, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, men giver ingen garantier for uafbrudt tilgængelighed.
3.2. Leadinfo vedligeholder aktivt Leadinfo. I tilfælde af at vedligeholdelse forventes at påvirke tilgængeligheden negativt, vil Leadinfo udføre denne vedligeholdelse om natten (mellem kl. 23.00 og 07.00 lokal tid). Vedligeholdelse meddeles på forhånd så vidt muligt. Nødvedligeholdelse kan finde sted når som helst og uden forudgående meddelelse.
3.3. Leadinfo kan fra tid til anden tilpasse Leadinfo. Din feedback og forslag er velkomne, men Leadinfo beslutter i sidste ende, hvilke justeringer den vil eller ikke vil foretage.

Artikel 4. Intellektuel ejendomsret
4.1. Leadinfo-tjenesten, den medfølgende software og al information og billeder på webstedet er Leadinfos intellektuelle ejendom. Ingen af disse genstande må kopieres eller bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra Leadinfo, undtagen og i det omfang det er tilladt i henhold til obligatorisk lov.
4.2. Oplysninger, du gemmer eller behandler ved hjælp af tjenesten, er og forbliver din ejendom (eller ejendommen til dine leverandører eller licensgivere). Leadinfo modtager en begrænset licens til at bruge disse oplysninger til tjenesten, herunder til fremtidige aspekter deraf. Du kan annullere denne licens ved at fjerne de pågældende oplysninger og / eller opsige aftalen.
4.3. Hvis du sender oplysninger til Leadinfo, for eksempel en fejlrapport eller forslag til forbedring, giver du Leadinfo en evig og ubegrænset licens til at bruge disse oplysninger til tjenesten. Dette gælder ikke for oplysninger, som du udtrykkeligt markerer som fortrolige.
4.4. Leadinfo afholder sig fra at få adgang til data, du gemmer eller overfører ved hjælp af Leadinfo, medmindre dette er nødvendigt for effektiv levering af tjenesten. Eller hvis Leadinfo er tvunget til at gøre det ved lov eller bekendtgørelse fra kompetent myndighed. I disse tilfælde vil Leadinfo gøre alt for at begrænse adgangen til informationen så meget som muligt.

Artikel 5. Kompensation for ydelsen
5.1. Brug af Leadinfo er underlagt et gebyr, der forfalder hver måned. Gebyret skal betales på forhånd.
5.2. Betaling er mulig via direkte debiteringsordre ved at foretage en bankoverførsel til Leadinfos konto, med kreditkort, PayPal-pengeoverførsel eller som forklaret nærmere på hjemmesiden.
5.3. Da tjenesten startes direkte på din udtrykkelige anmodning, kan en betaling ikke refunderes i henhold til fjernsalgsloven.

Artikel 6. Ansvarsbegrænsning
6.1. Bortset fra tilfælde af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed er Leadinfos ansvar begrænset til det beløb, du har betalt i de tre måneder før det øjeblik, hvor årsagen til skaden opstod.
6.2. Leadinfo er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tabt fortjeneste, ubesvarede besparelser eller skader gennem forretningsafbrydelse.
6.3. Skader kan kun kræves, hvis de er rapporteret skriftligt til Leadinfo inden for højst to måneder efter opdagelsen.
6.4. I tilfælde af force majeure er Leadinfo aldrig forpligtet til at kompensere for skader, du har lidt. Force majeure inkluderer begivenheder såsom forstyrrelser eller utilgængelighed af internettet, telekommunikationsinfrastruktur, strømafbrydelser, optøjer, trafikpropper, strejker, virksomhedsforstyrrelser, forsyningsafbrydelser, brande og oversvømmelser.

Artikel 7. Opsigelse og ophør
7.1. Denne aftale træder i kraft, så snart du først bruger tjenesten og forbliver derefter i kraft, indtil den opsiges.
7.2. I tilfælde af at der er valgt månedlig afregning, kan aftalen opsiges hver måned med et varsel på 1 måned. Ved årlig og halvårlig fakturering kan aftalen opsiges senest en måned før periodens udløb.
7.3. Opsigelse skal ske via kontoen eller som angivet på hjemmesiden.

7.4. Du kan til enhver tid eksportere de data, du gemmer eller behandler ved hjælp af tjenesten, via serviceinterfacet.

Artikel 8. Ændringer af vilkår og betingelser
8.1. Leadinfo kan til enhver tid ændre eller tilføje vilkår og betingelser samt ændre i prissætning.
8.2. Leadinfo vil meddele ændringer eller tilføjelser gennem tjenesten mindst tredive dage, inden de træder i kraft.
8.3. Hvis du ikke vil acceptere en ændring eller tilføjelse, kan du opsige aftalen indtil den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Brug af Leadinfo efter ikrafttrædelsesdatoen udgør din accept af de ændrede eller tilføjede vilkår og betingelser.

Artikel 9. Diverse bestemmelser
9.1. Denne aftale er underlagt hollandsk lov.
9.2. Bortset fra i det omfang andet er bestemt af obligatorisk gældende lov, skal alle uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med Leadinfo, indbringes for den kompetente nederlandske domstol til Leadinfos hovedkontor.
9.3. For at enhver klausul i disse vilkår og betingelser, der kræver, at en erklæring skal foretages ‘skriftligt’ for at være juridisk gyldig, skal en erklæring via e-mail eller kommunikation via Leadinfo-tjenesten være tilstrækkelig, forudsat at afsenderens ægthed kan fastslås med tilstrækkelig sikkerhed og integritet af udmeldingen ikke er kompromitteret.
9.4. Versionen af enhver formidling af information som registreret af Leadinfo anses for at være autentisk, medmindre du fremlægger bevis for det modsatte.
9.5. I tilfælde af, at nogen del af disse vilkår erklæres juridisk ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af hele aftalen. Parterne vil i et sådant tilfælde blive enige om en eller flere erstatningsbestemmelser, der tilnærmer sig den oprindelige hensigt med de ugyldige bestemmelser inden for lovens grænser.
9.6. Leadinfo er berettiget til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart som led i et erhvervelse af Leadinfo eller de tilknyttede forretningsaktiviteter.

Priser

Kunder

Allerede mediem?

Log ind

Beregn din pris

Din pris er baseret på de individuelle virksomheder, vi identificerer hver måned – ca. 30% af de besøgende på din hjemmeside.

Beregn dette tal med dine Google Analytics-data for at bestemme din differentierede pris.

Bare rolig, vi sender dig et skræddersyet tilbud efter prøveperioden.

Identificerede virksomheder

Monatliche Rate

0- 50

kr. 369

51 – 100

kr. 589

101 – 250

kr. 969

351 – 500

kr. 1109

501 – 750

kr. 1489

751 – 1000

kr. 2009

1001 – 1500

kr. 2969

1501 – 2000

kr. 3349

1501 – 2000

kr. 3719

Identificerede virksomheder

Monatliche Rate

0- 50

kr. 439

51 – 100

kr. 739

101 – 250

kr. 1109

351 – 500

kr. 1339

501 – 750

kr. 1929

751 – 1000

kr. 2529

1001 – 1500

kr. 3719

1501 – 2000

kr. 4099

1501 – 2000

kr. 4459