Sekretesspolicy

Genom sin onlinetjänst kommer Leadinfo att behandla sekretess känsliga eller personuppgifter. Leadinfo värdesätter sina kunders integritet och följer vederbörlig omsorg vid behandling och skydd av personuppgifter.

Under behandlingen uppfyller vi kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning. Det betyder att vi:

 • tydligt specificera våra syften innan vi behandlar personuppgifter genom att använda denna sekretesspolicy;
 • begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som behövs för legitima ändamål;
 • be först om uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i fall där ditt tillstånd krävs;
 • vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi kräver detsamma från parter som behandlar personuppgifter för våra räkningar;
 • respektera din rätt att inspektera, korrigera eller radera dina personuppgifter som innehas av oss.

Leadinfo är den part som ansvarar för all databehandling. I denna sekretesspolicy kommer vi att förklara vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka syften. Vi rekommenderar att du läser den noggrant.

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 01-01-2018.

Användning av personuppgifter
Genom att använda vår tjänst tillhandahåller du vissa uppgifter till oss. Detta kan vara personuppgifter. Vi behåller och använder endast de personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig eller för vilka det är uppenbart att de har levererats till oss för att behandlas.

Vi använder följande data för de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy:

 • Namn och adress
 • Telefonnummer
 • Fakturaadress
 • E-postadress
 • Betalningsinformation
 • IP-adress

Registrering
Vissa funktioner i vår tjänst kräver att du registrerar dig i förväg. Efter din registrering kommer vi att behålla ditt användarnamn och dina personuppgifter. Vi behåller dessa uppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång du besöker vår webbplats och för att kontakta dig i samband med genomförandet av avtalet, fakturering och betalning och för att ge en översikt över produkterna och tjänster du har köpt från oss.

Vi kommer inte att tillhandahålla de information som är länkade till ditt användarnamn till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för genomförandet av det avtal du ingått med oss eller om detta krävs enligt lag. I händelse av misstankar om bedrägeri eller missbruk av vår webbplats kan vi överlämna personuppgifter till berättigade myndigheter.

Tillgång till portalen
Inom vår portal kan du komma åt en hanteringsmiljö där du kan ställa in, ange och ändra inställningar.

Prenumeration
Via Leadinfo kan du teckna ett betalt abonnemang.

Befordran
Förutom annonser på webbplatsen kan vi informera dig om nya produkter eller tjänster:

 • via post
 • via e-post
 • via sociala medier
 • per telefon

Nyhetsbrev
Vi har ett nyhetsbrev för att informera intresserade om våra produkter och / eller tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Din e-postadress läggs automatiskt till i listan över prenumeranter.

Publicering
Vi kommer inte att publicera dina kunduppgifter.

Tillhandahållande av data till tredje part
Dina uppgifter tillhandahålls uttryckligen inte till tredje part.

Vi accepterade inte databehandlingsavtalet från Google. Vi tillåter Google att använda information som erhållits av Analytics för andra Google-tjänster, och vi anonymiserar inte IP-adresserna.

Säkerhet
Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att minska missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Vi vidtar särskilt följande åtgärder:

För att få tillgång till personuppgifter krävs användarnamn och lösenord
Vi använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer eller SSL) för att kryptera all information mellan dig och vår webbplats när du anger dina personuppgifter
Vi håller loggar över alla begäranden om personuppgifter
Vi håller statistik på vår webbplats, vilket ger oss tillgång till enskilda uppgifter. Vi får dock endast åtkomst till enskilda uppgifter i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta uttalande.

Tredjepartswebbplatser
Detta uttalande är inte tillämpligt på tredjepartswebbplatser som är anslutna till denna webbplats via länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett säkert och noggrant sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers sekretesspolicy innan du använder dessa webbplatser.

Ändringar av denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra detta uttalande. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande regelbundet så att du förblir informerad om eventuella ändringar.

Inspektion och modifiering av dina uppgifter
Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller vill granska, ändra eller ta bort dina personuppgifter.

Kontaktinformation
Leadinfo B.V.
Rivium Quadrant 141
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederländerna

hello@leadinfo.com

+46 10 8848 230